Skip to main content
search
ΑρχείοΕγκύκλιοι

Εγκύκλιος προς τους Μαθητές και Μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

By 22 Σεπτεμβρίου 201018 Νοεμβρίου, 2010No Comments

γαπητά μας παιδιά,

Ἀπό σήμερα ἀρχίζει ἕνα καινούργιο σχολικό ἔτος. Ἡ Ἐκκλησία μας μαζί  καί ἡ Πολιτεία μέ τό ὑπεύθυνο Ὑπουργεῖο Παιδείας αὐτό τό νέο ἔτος τό ἐγκαινιάζουν μέ τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό καί μέ ἄλλες ἐκδηλώσεις, γιά νά τονισθεῖ ἡ ἀνάγκη νά ἀντιμετωπισθεῖ μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα.

Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπό ὅλες τίς πλευρές ἀδύνατος καί αὐτή τήν ἀλήθεια τή συνειδητοποιεῖ σέ κάθε βῆμα του, ἐπικαλούμαστε  τή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί τό φωτισμό τοῦ ἁγίου Πνεύματος, γιά νά θεραπεύουμε τά ἀσθενῆ καί ν΄ἀναπληρώνουμε τά ἐλλείποντα.

Ἔτσι καί ἐμεῖς αὐτή τή στιγμή  πού τελοῦμε τόν Ἁγιασμό παρακαλοῦμε τό Θεό νά σᾶς βοηθήσει, ὥστε νά ἔχετε ὑγεία σωματική πού εἶναι ἀγαθό πολύτιμο, χωρίς τό ὁποῖο καί οἱ ἡμέρες μας περνοῦν ἀναξιοποίητες καί ἡ ζωή μας  εἶναι πονεμένη καί τό μέλλον σκοτεινό καί ἄδηλο. Εὐχόμαστε, ἀκόμη, νά ἔχετε καί ψυχική ὑγεία, γιατί αὐτή εἶναι περισσότερο ἀπαραίτητη, διότι ἕνας ψυχικά γερός ἀντιμετωπίζει καί τήν ἀρρώστια μέ ψυχραιμία καί τίς δοκιμασίες μέ ὑπομονή.

Εὐχόμαστε, ἐπίσης, σήμερα νά ἔχετε τούς γονεῖς σας εὐεργετικούς καί στοργικούς ἀλλά καί προστατευτικούς ἀπέναντί σας, γιατί αὐτοί πού σᾶς ἀγαποῦν περισσότερο ἀπό ὄλους εἶναι  οἱ γονεῖς σας, στούς ὁποίους πρέπει νά δείχνετε ἀγάπη καί σεβασμό   καί μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη.

Ἀκόμη, προσευχόμαστε νά εἶναι φωτισμένοι οἱ καθηγητές σας, γιατί αὐτή τή στιγμή τό μέλλον σας εἶναι στά χέρια τους. Αὐτοί θά σᾶς διδάξουν τήν πολύτιμη γνώση καί μέ παιδαγωγικές μεθόδους δοκιμασμένες θά ἀποθηκεύσουν στή μνήμη σας τήν ἱστορία τοῦ τόπου  μας, γιά νά τόν ἀγαπᾶτε πιό πολύ, καί τή σύγχρονη τεχνολογία, γιά νά τήν προσέξετε περισσότερο. Αὐτοί εἶναι ὑποχρεωμένοι ὄχι μόνο νά σᾶς διδάξουν τήν ἀλήθεια, πού οἰκοδομεῖ τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί νά σᾶς τή δείξουν  μέ   τήν ἐνάρετη  καί  συνεπῆ   ζωή  τους, ἀφοῦ τό παράδειγμα καί συγκινεῖ καί προσελκύει τόν νέο, ὁ ὁποῖος μόνος του πλέον ἀποφασίζει νά μιμηθεῖ τόν ὁλοκληρωμένο καί συνεπῆ ἐκπαιδευτικό.

Γιά ὅλους αὐτούς προσευχηθήκαμε  κατά τή διάρκεια τοῦ Ἁγιασμοῦ ἀλλά πολύ περισσότερο γιά σᾶς, παιδιά μου.  Γιά τόν καθένα χωριστά καί γιά ὅλους μαζί παρακαλέσαμε καί θά συνεχίσουμε νά παρακαλοῦμε τό Θεό νά σταθεῖ κοντά σας στούς δύσκολους καιρούς πού ζοῦμε.  Νά σᾶς προστατεύει ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀόρατους ἐχθρούς μέχρι νά περάσει ἡ πιό δύσκολη περίοδος τῆς ζωῆς  σας, ὅπως εἶναι ἡ ἐφηβική. Νά σᾶς προστατεύσει ἀπό τούς πολλούς πειρασμούς, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό τόν ἐχθρό μας δαίμονα, ἀπό τό περιβάλλον μας καί ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, πού κάποτε γίνεται ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός  μας. Νά σᾶς φωτίζει, ὥστε νά διακρίνετε  τί σᾶς ὠφελεῖ καί τί σᾶς βλάπτει, ποιοί θέλουν τό καλό σας καί ποιοί ἐπιβουλεύονται τό μέλλον σας καί σᾶς χρησιμοποιοῦν ἀπό τώρα ἀνεπίτρεπτα.

Εἴμαστε ὅλοι μας εἰκόνες τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι πρέπει νά βλέπουμε τόν ἑαυτό μας. Καί ὁ πιό διεστραμμένος ποτέ δέν ποδοπατάει, δέ σχίζει καί δέ μουτζουρώνει μιά χειροποίητη εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἔτσι, δέν εἶναι ἐπιτρεπτό νά προσβάλλουμε τόν ἑαυτό μας μέ ἐνέργειες πού τόν ἐκθέτουν καί τόν ζημιώνουν.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, διά τοῦ Μητροπολίτη της, σᾶς δηλώνει ὅτι θά εἶναι πάντα κοντά σας καί ἐπιθυμεῖ νά σᾶς συμπαρασταθεῖ μέ ὅσα μέσα διαθέτει. Ἀρκεῖ νά γνωρίζει τίς ἀνάγκες σας, ἀρκεῖ νά τό ζητήσετε, ἀρκεῖ νά ἀποδεχόσαστε τήν  προσφορά της τήν πνευματική καί ὅταν χρειασθεῖ καί τήν ὑλική.

Παιδιά της σᾶς θεωρεῖ ἡ Ἐκκλησία μας καί ἔχει ἐπίγνωση τῶν ὑποχρεώσεών  της γιά ὅλους.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά καί ὁ Θεός καί ἡ Παναγιά μας πάντα κοντά σας.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Close Menu