Skip to main content
search

β 1β 2Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η «Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης» ιδρύθηκε, κατόπιν εισηγήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ευσταθίου, με την υπ΄5628/2905/18-12-2014 Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δημοσιευθείσα στο υπ’ 3601/Β΄/31-12-2014 ΦΕΚ.

Εγκαινιάσθηκε την 28η Σεπτεμβρίου 2015 από τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ευστάθιο.

Λειτουργεί ως υπηρεσία Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης, εξαρτημένη από αυτή, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το Ίδρυμα έχει ως έδρα την πόλη της Σπάρτης και στεγάζεται σε νεόδμητο κτήριο επί της οδού Λυσάνδρου 3.

Β. Η ΣΥΛΛΟΓΗ

Η συλλογή των τεκμηρίων είναι πολυθεματική, ταξινομημένη κατά το σύστημα DEWEY (Ντιούι) και περιλαμβάνει περίπου 20.000 βιβλία και περιοδικά. Η συντριπτική τους πλειονότητα είναι βιβλία από την προσωπική βιβλιοθήκη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ευσταθίου δωρηθέντα σε αυτόν από τους ίδιους τους συγγραφείς ή από προσφιλή του πρόσωπα. Τα θεολογικά τεκμήρια αποτελούν τον κορμό της, αλλά αξιόλογα είναι και τα λογοτεχνικά, τα ιστορικά, τα κοινωνιολογικά, τα λεξικά.

IMG_20210219_104847 (2) IMG_20210219_105132 (2) IMG_20210219_105304 (2) IMG_20210219_105554 1 (2)Μνημειώδη είναι και τα βιβλία τα εκδοθέντα κυρίως τον 19ο αι. Υπάρχει και ενδιαφέρουσα Συλλογή Περιοδικών. Εκτός από τα θεολογικά, όπως η ΄΄ΕΚΚΛΗΣΙΑ΄΄ και ο ΄΄ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ΄΄, αξιοσημείωτα είναι   το «ΑΣΤΥ» των τελευταίων χρόνων του 19ου αι., που εκδιδόταν κάθε Κυριακή, και Τεύχη από την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», που ανάγεται, επίσης, στην εκπνοή του 19ου αι.

Γ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ιδρυτικό και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της. Έχει τις πόρτες της ανοιχτές για ελεύθερη και ισότιμη χρήση απ’ όλα τα μέλη της τοπικής μας κοινωνίας, κληρικούς και λαϊκούς ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, γλώσσας, κοινωνικής θέσης και εκπαιδευτικού επιπέδου.

Δ. ΣΚΟΠΟΣ 

Στο πλαίσιο του κεντρικού σκοπού της φιλοδοξεί, και σε συνεργασία με άλλα πολιτιστικά ιδρύματα της επαρχίας μας, να λειτουργήσει ως τοπική πύλη στη γνώση και στον πολιτισμό.

Έτσι στις προτεραιότητές της κορυφαία θέση καταλαμβάνουν:

  1. Η συγκέντρωση, καταγραφή, ταξινόμηση, συντήρηση, κατάλληλη έκθεση και διαφύλαξη από κινδύνους φθοράς και απώλειας βιβλίων και εγγράφων με περιεχόμενο εκκλησιαστικό, θεολογικό, φιλολογικό, νομικό, φιλοσοφικό, εκπαιδευτικό, ιστορικό, εθνικό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό.
  2. Η πλήρωση των πνευματικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής μας και η υποστήριξη του έργου της εκπαιδευτικής κοινότητας, αφού η σημασία της βιβλιοθήκης, όχι μόνο ως χώρου τοποθέτησης και χρήσης βιβλίων αλλά και ως πνευματικού ιδρύματος, είναι μεγάλη. Μία βιβλιοθήκη, δηλαδή, κατέχει ή πρέπει να κατέχει σημαίνοντα ρόλο στην προσπάθεια καλλιέργειας της παιδείας ενός λαού.
  3. Η διοργάνωση παρουσιάσεων βιβλίων και εκδηλώσεων με πολιτιστικό, κοινωνικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
  4. Η πραγματοποίηση και επιμέλεια εκδόσεων.

φωτο βιβλιοστ 2 (2)Η Βιβλιοθήκη μας απευθύνεται με την αποθησαυρισμένη πολυσχιδή γνώση της σε μία ίσως μειονότητα αλλά με διακριτές ποιότητες, τους βιβλιόφιλους. Γι΄ αυτούς που αναζητούν την αλήθεια, πρωτίστως τη θεολογική, ως απάντηση στη σημερινή εποχή του ηλεκτρονικού κατακλυσμού, το βιβλίο είναι ίσως το μόνο μέσο όπου ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών μπορούν να ανευρεθούν, αν και, ομολογουμένως, απαιτείται ιδιαίτερη προσήλωση, υπομονή και επιμονή για την ανακάλυψή τους και τον συσχετισμό τους. Γιατί, τελικά, το βιβλίο είναι πάθος. Είναι μία συνήθεια η οποία καλλιεργείται, ανθίζει και καρπίζει πνευματικούς καρπούς.

Αποβλέπουμε, τέλος, με τον προκείμενο πνευματικό πυλώνα να διεγείρουμε στην ψυχή κάθε φιλομαθή αναγνώστη τα μοναδικά συναισθήματα που τον κατακλύζουν, όταν πρωτοξεφυλλίζει ένα βιβλίο, όταν παρατηρεί το εξώφυλλο και πρωτοδιαβάζει το οπισθόφυλλο, όταν επανέρχεται σ΄ ένα συγκεκριμένο χωρίο, όταν υπογραμμίζει ανάμεσα στις γραμμές του βιβλίου κάτι που του έκανε εντύπωση.

Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1. Κάθε κληρικός και λαϊκός έχει δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της Βιβλιοθήκης. Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια, είτε μέσω προγράμματος Η/Υ με τη βοήθεια του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης.

2. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα εγκυκλοπαιδικά, τα λεξικά, τα βιβλία και τα περιοδικά που έχουν εκδοθεί πριν από το 1940 και τις πολύ ακριβές εκδόσεις, που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.

3. Ο δανεισμός γίνεται ηλεκτρονικά με συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

4.Το υλικό της συλλογής διατίθεται για διάβασμα στο αναγνωστήριο (εσωτερικός δανεισμός) ή διάβασμα εκτός αυτού (εξωτερικός δανεισμός)

5. Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία, αλλά τα αφήνουν με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δανειστεί μέχρι 3 βιβλία για διάστημα 15 ημερών. Έχει το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μία φορά, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί το συγκεκριμένο υλικό από άλλο χρήστη. Ο δανειζόμενος που επιστρέφει δανεισμένο υλικό μπορεί να το δανειστεί ξανά μετά από μια εβδομάδα.

7. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Όποιος χάνει ή καταστρέφει υλικό υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

8. Το δανεισμένο υλικό δε μεταφέρεται σε άλλο πρόσωπο. Ο καθένας δανείζεται για ατομική χρήση.

9. Η αναπαραγωγή του υλικού είναι περιορισμένη και γίνεται ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, το οποίο αποφασίζει εάν και σε ποιο ποσοστό του το υλικό επιδέχεται αναπαραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική του κατάσταση.

10. Για λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τους όρους της Διεθνούς Συμβάσεως της Βέρνης η εν γένει αναπαραγωγή των βιβλίων, που αναγράφουν την απαγόρευση, επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη. Άλλως επιτρέπεται η αναπαραγωγή ορισμένων διάσπαρτων σελίδων έως το 10% του συνολικού αριθμού σελίδων του επιτρεπόμενου προς αναπαραγωγή τεκμηρίου.

11. Η χρήση σαρωτών, φωτογραφικών μηχανών και φορητών υπολογιστών είναι δυνατή μόνο μετά από σχετική συνεννόηση με το προσωπικό.

12. Η δημοσίευση εικόνας συνοδεύεται απαραίτητα από τη γνωστοποίηση προέλευσής της, με την ένδειξη « Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης».

13. Για λόγους συντήρησης των τεκμηρίων δεν επιτρέπεται η παραγωγή φωτοτυπιών από:

α. Τα βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν το 1940

β. Τις σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις

γ. Τις μεγάλου σχήματος εκδόσεις

δ. Τους φθαρμένους τόμους

Για τις παραπάνω περιπτώσεις οι Αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται φωτογραφίες ή μικροταινίες.

14. Το ωράριο λειτουργίας για το κοινό ορίζεται τις εργάσιμες ημέρες

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και ώρες 9-12. 

 

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ι. Μ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Λυσάνδρου 3

23100 Σπάρτη

Τηλ. 2731023338

e-mail: [email protected]

Διευθυντής Βιβλιοθήκης: Βασίλειος Κουδούνης

 

 

Close Menu