Skip to main content
search
ΑρχείοΔελτία ΤύπουΕπικαιρότητα

Θερμή παράκληση του Σεβ. Μητροπολίτη μας για συμμετοχή στον Έρανο της Αγάπης

By 9 Δεκεμβρίου 201913 Δεκεμβρίου, 2019No Comments

DSCN4653-horzΚατά τά προηγούμενα χρόνια αὐτές τίς ἡμέρες ἐπραγματοποιεῖτο ὁ ἔρανος τῆς ἀγάπης καί στήν Μητρόπολή μας, ὅπως σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Τά δύο τελευταῖα χρόνια ὁ ἔρανος περιορίστηκε σέ ἕνα δίσκο πού περιφέρεται στούς Ἱερούς Ναούς τίς δύο τελευταῖες Κυριακές πρό τῶν Χριστουγέννων.

Αἰτία τῆς ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου συγκεντρώσεως χρημάτων γιά τίς ἄπορες καί ἐμπερίστατες οἰκογένειες ὑπῆρξε ἡ δυσφορία πολλῶν ἀνθρώπων καί ἡ ἀπροθυμία ἄλλων νά συνδράμουν ἕνα ἔργο θεάρεστον προφασιζόμενοι, ὅτι δέν ἦταν κατάλληλη ἡ ὥρα ἤ ὅτι δέν ὑπάρχουν φτωχοί, ἤ ὅτι ἡ φιλανθρωπία δέν εἶναι ὑποχρεωτική οὔτε γίνεται στούς δρόμους.

Οἱ ὁμάδες τῶν ἐπιστρατευμένων ἐθελοντικά ἐπέστρεφαν ἀπογοητευμένοι καί κρατοῦσαν γιά τόν ἑαυτό τους μόνο τή χαρά πού προσφέρει ἡ ἐργασία γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί χωρίς φανερό ἀποτέλεσμα.

Περιορίσαμε, ὕστερα ἀπό πολλή σκέψη, τόν ἔρανο στούς Ἱερούς Ναούς καί κάνουμε καί μέ αὐτή τή δημοσίευση ἔκκληση στούς φιλανθρώπους συνανθρώπους μας νά συνδράμουν αὐτή τήν προσπάθεια καλοπροαίρετα. Τότε ἡ προσφορά μας γίνεται εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Θεό, ὅταν γίνεται μέ ὁλοπρόθυμη διάθεση καί ὄχι ἀναγκαστικά καί μέ δυσφορία.

Ἔτσι στίς 15 καί 22 Δεκεμβρίου, ἡμέρα Κυριακή, στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας θά περιαχθεῖ δίσκος καί τό ποσό πού θά συγκεντρωθεῖ θά προσφερθεῖ σέ ἄτομα πού ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη, ὥστε τίς γιορτινές ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων νά δοκιμάσουν καί αὐτά λίγη χαρά, πού θά προέρχεται ἀπό τήν οἰκονομική ἐνίσχυσή τους ἀφ’ ἑνός καί ἰδιαιτέρως ἀπό τήν πεποίθησή τους ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τούς σκέπτονται καί τούς ἀγαποῦν.

Ἄν κατά τίς δύο Κυριακές δέν εὑρίσκεσθε στό Ναό γιά κάποια εὔλογη αἰτία μπορεῖτε νά καταθέσετε τήν βοήθειά σας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ στό φιλόπτωχο ταμεῖο τῆς Ἐνορίας σας, ἄλλη ἡμέρα.

Ἔχουμε στά χέρια μας τίς διευθύνσεις καί τά ὀνόματα 500 οἰκογενειῶν πού πολλές φορές κατά τήν διάρκεια τοῦ χρόνου ἐνισχύουμε μέ πολλούς τρόπους. Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καί ἄλλοι πού ἴσως δέν γνωρίζουμε γιατί ὑπάρχουν καί οἱ περιστασιακά ἀνήμποροι πού πρέπει νά ψάξουμε νά τούς βροῦμε ἀφοῦ ἡ ἀξιοπρέπειά τους δέν τούς βγάζει στό δρόμο.

Γι’ αὐτό παρακαλοῦμε τούς καλούς μας Χριστιανούς πού διακρίνονται γιά τίς εὐαισθησίες τους, νά μᾶς βοηθήσουν καί σ’ αὐτή τήν προσπάθεια τῆς ἀνακαλύψεως τῶν πραγματικά ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας, ὥστε καί αὐτοί νά χαροῦν αὐτές τίς ἡμέρες καί νά ξεπεράσουν τήν δοκιμασία τους.

Ἐν τέλει σᾶς διαβεβαιώνουμε, ὅτι τή φιλόθεη καί φιλάνθρωπη προσφορά σας στόν ἔρανο τῆς ἀγάπης, θά διαχειριστοῦμε ἄψογα ὅπως ἄλλωστε κάνουμε μέχρι σήμερα, ὥστε νά ἔχετε χαρά αὐτές τίς ἡμέρες ἀφοῦ εἴμαστε πλέον βέβαιοι, ὅτι τήν χαρά τήν ἔχουμε, ὅταν τήν δίδουμε.

Θερμές εὐχές γιά Καλά Χριστούγεννα καί γιά εὐτυχισμένο νέο ἔτος.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

eranos_agapis_sump

Close Menu