Skip to main content
search
ΑρχείοΔελτία ΤύπουΕπικαιρότητα

Ο 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

By 28 Ιουλίου 201026 Αυγούστου, 2010No Comments

 

 

DSC_5888Μέ λαμπρότητα  καί μέ τήν τιμητική παρουσία πολλῶν  συνανθρώπων μας  τελέσθηκαν την Παρασκευή 23 Ἰουλίου, ἕναν ἀκριβώς χρόνο μετά τή θεμελίωση, στήν ἱστορική καί περικαλλῆ  Μονεμβάσια ἀπό τό Σεβ. Μητροπολίτη μας  τά ἐγκαίνια τοῦ 2ου Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ, πού εἶναι  τό 13ο ἵδρυμα  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλέως μας. Ἡ εἰδική  μέριμνα τοῦ Ἐφημέριου Μονεμβασίας π. Κων/νου Κρυπωτοῦ συνέβαλε στήν ἀδιαμφισβήτητη ἐπιτυχία τῆς  ἐν λόγω ἐκδήλωσης.

Ὁ  Σεβ. Ποιμενάρχης μας στόν περιεκτικό, ἐγκάρδιο καί εὐκρινῆ λόγο του  ὑπογράμμισε  ὅτι  ἡ  ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι  καί δέν πρέπει νά εἶναι μονοφυσιτική.  Γι΄αὐτό μέ  μπροστάρηδες τούς ἁγίους Πατέρες καί μέ πυξίδα καί ὁδηγητικό χάρτη πλεύσεως τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, δημιούργησε πρωτίστως  τήν κατάλληλη ὑποδομή καί ἐν συνεχείᾳ τά θεάρεστα ἔργα τῆς ἀγάπης, δηλαδή τά φιλανθρωπικά ἱδρύματα, στά ὁποῖα περιθάλπονται μέ στοργή καί ἰδιαίτερη μέριμνα οἱ ἀναξιοπαθοῦντες συνάνθρωποί μας χωρίς διακρίσεις.DSC_5896

Ἐπίσης, ἐπισήμανε ὅτι   ἡ τοπική μας ἐκκλησία, ἀφοῦ ἀγκάλιασε κάθε ἡλικία, δείχνει τό ἐνδιαφέρον της καί γιά τά νήπια καί τά βρέφη, πού ἦλθαν σ΄αὐτό τόν κόσμο καί τρέφουν τίς ἐλπίδες μας ὅτι θά δημιουργήσουν ἕναν κόσμο διαφορετικό ἤ θά ζήσουν σέ καλύτερες μέρες.  Στό πλαίσιο αὐτό,  ἀποκτᾶ σήμερα ἡ Μητρόπολή μας τό δεύτερο Βρεφονηπιακό της Σταθμό γιά τά παιδιά τῶν ἐργαζόμενων γονέων καί τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν. Ἀνοίγει τήν ἀγκαλιά της γι΄ αὐτά τά νέα πρόσωπα πού ἀναγεννήθηκαν στό Μυστήριο τοῦ βαπτίσματος καί ἀποτελοῦν τά ἐλπιδοφόρα μέλη τῆς ἐπί γῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας.

Στήν κατακλείδα τῆς ὁμιλίας του  ὁ Σεβασμιώτατος συγκινημένος  εξέφρασε τήν ἰσόβDSC_5908ια εὐγνωμοσύνη του πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἐκκλ. Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (ΕΚ.Κ.Υ.Ο), γιατί μέ τίς θετικές εἰσηγήσεις τοῦ προέδρου Σεβ. Μητροπολ. Ἰωαννίνων κ. Θεοκλήτου καί τοῦ Γεν. Διευθυντῆ αὐτῆς  Ἀντωνίου Ζαμπέλη, καθώς καί μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τό ἔργο ἐπιχορηγήθηκε μέ τό ποσό τῶν 161.408,65 ΕΥΡΩ.

  Ἐπιπρόσθετα,  εὐχαρίστησε τόν παριστάμενο Γεν. Διευθυντή τῆς ΕΚ.Κ.Υ.Ο.  καί τόν παρακάλεσε  νά διαβιβάσει στό Μακαριώτατο, τήν ῾Ι. Σύνοδο καί ὅλους τούς ἐμπλεκόμενους τήν ευγνωμοσύνη ὅλων  καί, βλέποντας τοῦτο τό πανέμορφο κτήριο, νά τούς βεβαιώσει ὅτι τά χρήματα πού  ἔδωσαν ἔπιασαν τόπο.

DSC_5965Ἐν συνεχεία, ὁ Σεβασμιώτατος   εὐγνώμονες προσρήσεις  ἀπηύθυνε πρός  τό Δῆμο Μονεμβασίας γιά τήν ἀπόφασή  του μέ εἰσήγηση τοῦ Δημάρχου νά χρηματοδοτηθεῖ προσεχῶς τό ἔργο μέ 20.000 ΕΥΡΩ καί τή Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Λακωνίας  πού θά δώσει μέ εἰσήγηση τοῦ κ. Νομάρχου ἄλλες 20.000 ΕΥΡΩ.

Ἔπειτα, ἐξέφρασε τίς θερμές εὐχαριστίες του πρός  τόν Πολιτικό Μηχανικό  Γεώργιο Βουνελάκη καί πρός τόν ἐργολάβο  Σωτήριο Τσαγκλῆ, διότι οἰκοδόμησαν ἕνα κτήριο  λειτουργικό με ποιοτικά ὑλικά.DSC_5966

Ἐπιπλέον, εὐχαρίστησε   ὅλους τούς λοιπούς εἰδικούς καί ἁπλούς ἐργάτες, γιατί  συνετέλεσαν ὁλόθυμα στήν κατασκευή αὐτοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος.DSC_5968

Ἄπειρη εὐγνωμοσύνη, ἀκόμη, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἐξέφρασε καί πρός τό Ἵδρυμα Γεροντέλη, τούς ἐπιχειρηματίες  Γεώργιο Ἰσαακίδη καί Ἠλία Δούκα, τό Σύλλογο Μονεμβασιτῶν Βοστόνης, τούς ὁμογενεῖς  Ἀθανάσιο καί  Ἀγγελική Κουρκούλη,  τούς Δημήτριο καί Παναγιώτη Ἀνδριτσάκη, τούς δωρητές τοῦ οἰκοπέδου Θεόδωρο καί  Μαρία DSC_5986Καμαρινοῦ, τόν Ἐμπορικό Σύλλογο Μονεμβασίας, τό Σύλλογο Ἁγίας Κυριακῆς, καθώς καί πρός τούς  Θεόδωρο καί  Πέτρο Τραϊφόρο,  Κυριάκο Κυριαζάκο,   Εὐάγγελο καί  Γεωργία  Σκάγκου,  Αἰκατερίνη Γιαννάκου καί κάθε ἄλλον ἀνώνυμο φιλάνθρωπο γιά τήν πολύτιμη συνδρομή τους στό ἔργο αὐτό.DSC_5989

 Δεόντως εὐχαρίστησε καί  τούς δραστήριους δημοσιογράφους Ἠλία Βουνελάκη καί Λευτέρη Ἀνδριτσάκη, γιατί δέν παύουν ἀπό τήν ἡμέρα τῆς θεμελιώσεως νά  προβάλλουν καί νά ἐπαινοῦν τήν προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας.

 Ἰδιαιτέρως ὁ Σεβασμιώτατος ἐπαίνεσε  τό λαμπρό Ἐφημέριο  τῆς Μονεμβασίας π. Κωνσταντῖνο Κρυπωτό, ὁ ὁποῖος ἔδειξε τίς λανθάνουσες  ἱκανότητές του καί ἀπέδειξε τό μέτρο τῶν δυνατοτήτων του, διότι ἐργάστηκε νυχθημερόν γιά τό συντονισμό τῶν ἐργασιῶν, μέ κόστος προσωπικό, σωματικό καί ψυχικό.

DSC_5992Ὁ κ.  Ζαμπέλης, Γενικός Διευθυντής τῆς ΕΚ.Κ.ΥΟ., ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου  ἀπό τήν πλευρά του μετέφερε τίς εὐχές τοῦ προκαθημένου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νά ἔχει  αἴσια πορεία καί αὐτή ἡ προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

 Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τούς παραπάνω μεγάλους δωρητές, ἐπισημαίνουμε ὅτι  στήν οὐσία  ὁ πρῶτος εὐεργέτης  καί γιά τήν ἀπόφαση καί γιά τή χορηγία, ἀλλά καί γιά τήν περαιτέρω  ἀνάληψη τῆς εὐθύνης μέ ὅ,τι αὐτό συνεπαγόταν, εἶναι ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας,   ἡ ὁποία μέχρι σήμερα διέθεσε τό ποσό τῶν  161.000 ΕΥΡΩ.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους,  ἐκτός ἀπό τόν προαναφερθέντα Γενικό Διευθυντή τῆς DSC_5981ΕΚ.Κ.Υ.Ο. ,ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης κ.κ. Θεόκτιστος,ὁ Πανοσιολογ. Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιος Ἀβραμιώτης, Διευθυντής Διοικητικοῦ τῆς ΕΚ.Κ.Υ.Ο., ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Κων/νος Γιακουμάκης ἐκ τοῦ ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου,  ὁ Γραμματέας τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς ΕΚ.Κ.Υ.Ο.  Διονύσιος Σταθουλόπουλος, οἱ Βουλευτές τοῦ Νομοῦ  μας  Ἀθανάσιος Δαβάκης καί Γρηγόριος Ἀποστολάκος,  ὁ Ἀντινομάρχης Λακωνίας   Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, οἱ Δήμαρχοι Μολάων Ἰωάννης Τσαγκάρης καί Μονεμβασίας  Νεκτάριος Μαστορόπουλος, ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Περιφέρειας Πελοποννήσου   Παναγιώτης Μπαζίγος    καί ὁ Διευθυντής Ἐκπαίδευσης τῆς ἰδίας Περιφέρειας  Πέτρος Μισθός.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας διατηρεῖ σταθερή τήν ἐλπίδα, ὅτι και  τό ἔργο αὐτό, πού ἦταν ὄνειρο τοῦ Μητροπολίτη μας καί ἐπιθυμία διακαής τῶν εὐγενῶν κατοίκων τῆς ὄμορφης Μονεμβάσιας, μέσω τῶν DSC_6009ἱκανῶν στελεχῶν του καί τῆς συγχρόνων προδιαγραφῶν κτιριακῆς ὑποδομῆς του, θ΄ἀνταποκριθεῖ στήν πολύτιμη ἀποστολή του, ἐξασφαλίζοντας γιά τά παιδιά μας  τή σωστή φιλοξενία καί τήν ἀσφάλεια πού τούς ἁρμόζει στούς δύσκολους καιρούς  πού διανύουμε.DSC_3517

Close Menu