Skip to main content
search
ΑρχείοΔελτία ΤύπουΕπικαιρότητα

Παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, υπέρ της παραμονής των Πανεπιστημιακών Σχολών στη Σπάρτη

By 17 Νοεμβρίου 2012No Comments

Ἐν Σπάρτῃ τῇ 16ῃ Νοεμβρίου 2012

      

Ἐξοχώτατον

                                              Ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων

                                          κ.κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον

Εἰς Ἀθήνας

21        Ἀγαπητέ μου κ. Ὑπουργέ,

Μέ ἔναυσμα τίς διακινούμενες πληροφορίες σχετικά μέ τή σχεδιαζόμενη κατάργηση τῶν  Πανεπιστημιακῶν καί Τεχνολογικῶν Σχολῶν πού ἑδρεύουν στήν πόλη μας ἐκφράζω καί προσωπικά τήν ἔνστασή μου καί συστρατεύομαι  μέ ὅλα τά πρόσωπα, φυσικά καί θεσμικά τῆς τοπικῆς κοινωνίας μας, πού ἤδη ἔχουν κινητοποιηθεῖ γιά τήν ἀποτροπή ἑνός  τέτοιου θλιβερού  ἐνδεχομένου. 

Ἡ περιάκουστη Σπάρτη εὐτύχησε ν’ ἀποκτήσει πρίν ἀπό περίπου 10 χρόνια Σχολές  Πανεπιστημιακῆς καί Τεχνολογικῆς  Ἐκπαίδευσης μετά ἀπό πολυετεῖς  δίκαιους καί ἐπίπονους συλλογικούς  ἀγῶνες, ἐπικαλούμενη τίς προϋποθέσεις της, τίς τυπικές καί τίς οὐσιαστικές, μαζί καί τίς ἱστορικές περγαμηνές της.

 Μέχρι σήμερα ἑκατοντάδες ἑλληνόπουλα μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἀρκετοί νέοι ἀπό τή Λακωνία φοίτησαν στά Τμήματα τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καί τοῦ  ΤΕΙ.  Ἤδη πολλοί  εἶναι  πτυχιοῦχοι, ἐνῶ ὁ σημερινός φοιτητικός πληθυσμός ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικά. Οἱ Σχολές μέ τό πολυσχιδές καί ποιοτικά ἀξιόλογο ἐπιστημονικό  ἔργο τους σήμερα ἔχουν  καταστεῖ δυναμικές καί ἔχουν διεθνῶς καταξιωθεῖ.

 Ἡ τοπική μας κοινωνία ἔχει ἐξαρχῆς ἀγκαλιάσει τήν ἀκαδημαϊκή κοινότητα καί τῆς συμπαρίσταται μέ πολλούς τρόπους. Δέ θα ἀπαριθμήσω ἐδῶ τίς συναφεῖς, συγκεκριμένες καί πολλαπλές ἐνέργειες τοῦ Δήμου καί ἄλλων παραγόντων, γιά τίς ὁποῖες ἄλλωστε σᾶς ἔχουν ἐνημερώσει ἤ  θά σᾶς πληροφορήσουν διεξοδικά ἄλλοι φορεῖς. Θά θυμίσω μόνο ὅτι  ἡ  ἐκκλησία μας,  ἐνεργοποιώντας καί τό πνευματικό δυναμικό της, πού  εὑρίσκεται καί μεγαλουργεῖ σ’ ὅλα τά μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καί τό ἀξιοθαύμαστο ὁμογενειακό ἔμψυχο στοιχεῖο της, συνέβαλε στή μόνιμη ἐπίλυση καίριων λειτουργικῶν καί στεγαστικῶν ἀναγκῶν.

Θυμίζω ὅτι γιά μία πενταετία τό Τμῆμα Ὀργάνωσης καί Διαχείρισης Ἀθλητισμοῦ (sport management) στεγάστηκε σέ κτήριο πού εἶχε παραχωρήσει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας γιά τόν σκοπό αὐτόν.

Τό κτήριο, ἐπίσης,  ὅπου ἔχει ἐγκατασταθεῖ τό Τ.Ε.Ι.  ἀνεγέρθη  μέ δωρεά τοῦ διακεκριμένου ὁμογενοῦς μας καί μεγάλου εὐεργέτη τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας κ. Εὐσταθίου Βαλιώτη, πού τήν προσέφερε ἀποκλειστικά γιά τόν σκοπό αὐτόν.  Εἶναι πρόδηλο τό μέγεθος τῆς προσβολῆς πού θά προκαλοῦσε πρός τό πρόσωπό του ἡ ἐκκένωση καί ἡ ἐρήμωση τοῦ ἐν λόγω  οἰκοδομήματος, τοῦ ὁποίου σημειωτέον οἱ τεχνικές προδιαγραφές δέν ἐπιτρέπουν διαφορετική χρήση. Περαιτέρω, μιά τέτοια πολιτική ἀπόφαση, πού ἑρμηνεύεται καί ὡς ἐπίδειξη ἀσυνέπειας καί ἐμπαιγμοῦ, θά ἀποτρέψει ὁποιονδήποτε ἄλλον Ἕλληνα νά βοηθήσει ἀνυστερόβουλα τή χειμαζόμενη πατρίδα μας.

Ἀγαπητέ μας κ. Ὑπουργέ,

Δέ ζητᾶμε προνομιακή μεταχείριση ἀλλά τό αὐτονόητο.

   Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι σύσσωμη ἡ Λακωνία, ὡς ἕνας ἄνθρωπος, παρακαλεῖ καί ἀπαιτεῖ νά μήν περιφρονηθεῖ ὁ διακαής πόθος ὅλων μας, πού ἔχει σχέση μέ τήν ἀγάπη μας σ’ αὐτόν τόν τόπο καί μάλιστα στή νεολαία του, πού πρέπει καί τό δικαιοῦται νά μορφωθεῖ καί νά ἐξασφαλίσει τίς προϋποθέσεις γιά νά ζήσει πιό ἀνθρώπινα.

  Ἀνεπιφύλακτα ὡς Μητροπολίτης αὐτῆς τῆς Ἐπαρχίας ὑποστηρίζω αὐτό τό λογικό καί δίκαιο αἴτημα τοῦ λαοῦ μας καί Σᾶς παρακαλῶ μέ ὅλη τή δύναμη τῆς φωνῆς καί τῆς ψυχῆς μου νά μᾶς ἀκούσετε καί νά ἐνεργήσετε ὅ,τι ἐπιβάλλεται γιά νά μήν καταργηθοῦν ἤ συγχωνευθοῦν οἱ  Σχολές Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς πόλης μας. Ἔτσι, θα συντελέσετε στήν ἀναβάθμιση τῆς Παιδείας καί ἐν γένει στήν ἀνάπτυξη τοῦ ὑποβαθμισμένου Νομοῦ μας καί θά βοηθήσετε ποικιλοτρόπως τούς εὐγενεῖς καί φιλοπρόοδους Σπαρτιᾶτες.

  Μέ πλήρη συναίσθηση τοῦ χρέους ἀπέναντι στόν λαό μας καί στή φερέλπιδα νεολαία μας καί μέ τή βεβαιότητα, ὅτι μέ τήν παρέμβασή μου αὐτή ἐπιτελῶ τό καθῆκον μου, ἑνώνω τή φωνή μου μέ τή φωνή καί τῶν λοιπῶν τοπικῶν φορέων καί Σᾶς παρακαλῶ, γιά μιά φορά ἀκόμη, νά ἱκανοποιήσετε τό δίκαιο καί λογικό παλλακωνικό αἴτημά μας, πού εἶναι ἡ διατήρηση στή Σπάρτη τῶν Σχολῶν τῆς Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης.

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Close Menu