Skip to main content
search
ΑρχείοΠνευματικά Θέματα

Ποιμαντορική Πασχαλινή Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου

By 15 Απριλίου 20179 Μαΐου, 2017No Comments

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΠ ρ ό ς
τόν ῾Ιερό κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας

Εὐλαβέστατοι κληρικοί καί Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί, Χριστός ᾿Ανέστη!
Ἡ ἄπειρη πατρική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού ὅλα πλούσια τά προσφέρει στόν διαχρονικά δοκιμαζόμενο ἀπό τά πάθη του ἄνθρωπο, και ἡ ἀπροσμέτρητη φιλανθρωπία του, πού συγκλονιστικά ἀνέχεται τίς ἀδυναμίες καθενός μας, μᾶς ἀξιώνουν καί ἐφέτος νά γιορτάσουμε τό λαμπρό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, πού γέμισε ὁλόκληρο τόν κόσμο μέ χαρά καί ἐλπίδα.
«Ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε!». Μέ αὐτά τά λόγια διασαλπίζει ὁ ἄγγελος τό ἐλπιδοφόρο καί πανευφρόσυνο μήνυμα τῆς ἐκ τοῦ τάφου ἐγέρσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἐλᾶτε κοντά, λοιπόν, νά δοῦμε τό ἄδειο μνῆμα. Τό μέχρι χθές χωρίς πνοή καί καταματωμένο σῶμα τοῦ διδασκάλου τῆς ἀγάπης ἀνέστη. Ἐδῶ, σήμερα, τίποτα δέν εἶναι πιά τό ἴδιο. Κλεῖστε τά αὐτιά σας σέ κάθε λογῆς ἀμφισβητήσεις, εἰρωνεῖες, χλευασμούς καί λογικές ἐξηγήσεις. Αὐτό τό κενό μνῆμα ἀνατρέπει κάθε λογική καί διαλύει τήν ὀσμή θανάτου τοῦ κόσμου αὐτοῦ.
Μέχρι χθές ὁ θάνατος ἦταν ὁ ἐξουσιαστής τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Βέβαια, πολλοί, ὑπνωτισμένοι ἀπό τόν πλοῦτο καί τή δύναμη, θέλησαν νά τόν ξεχάσουν, ὅμως αὐτός μέ τό εἰρωνικό του χαμόγελο ὑπενθύμιζε πάντα τήν ἀπόλυτη ἐξουσία του.
Καί σήμερα βρίσκεται νικημένος ἀπό τή Ζωή. Τόν συνέτριψε Ἐκεῖνος πού βάδισε ἀγόγγυστα τόν δρόμο τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς καί ἄς τόν περιγέλασαν οἱ ἄνθρωποι. Τόν νίκησε Αὐτός πού προδομένος ἀπό τόν ἴδιο τόν φίλο καί μαθητή του ἔφτασε μέχρι τόν Ἅδη, ὅπως φτάνουν ὅλοι ὅσοι ἐπιλέγουν νά παραμείνουν πιστοί στήν ἀγάπη, καί ἄς νιώθουν βαριά πολλές φορές τήν ἴδια προδοσία καί τήν ἴδια ἐγκατάλειψη. Ἡ ἀγάπη, ἐντούτοις, ἀποδείχθηκε ἰσχυρότερη ἀπό τόν θάνατο. Γι΄αὐτό καί ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ εἶχε ἐπιστροφή. Ὁ Ἅδης δέν τόν κράτησε. Συντρίφτηκαν οἱ πύλες του, μόλις πάτησε τό ζοφερό βασίλειό του καί τό ἔλουσε μέ τό ἀνέσπερο φῶς. Δέν ἦταν ὁ Γολγοθᾶς τό τέλος γιά Ἐκεῖνον καί δέν εἶναι οὔτε γιά μᾶς, πού κουβαλᾶμε τόν μικρό ἤ τόν μεγάλο σταυρό καθημερινά στούς ὤμους μας.
Στή σημερινή ἐποχή πού συνεχῶς ψηλώνει ὁ πύργος τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ἀπληστίας, σήμερα πού ἡ διαφθορά ἁπλώνεται παντοῦ, νεκρώνει, ἀπογοητεύει καί θυμώνει τίς ψυχές μας, στίς μέρες μας πού ἡ ὑποκρισία, ἡ ἀναξιοκρατία, ἡ σκληροκαρδία, ἡ ἔλλειψη αὐθεντικῆς παιδείας καί ἡ ἐν γένει παραχάραξη καί ὑπονόμευση θεμελιωδῶν ἠθικῶν ἀξιῶν ὁδηγοῦν πολλούς νέους μας στά σκοτεινά μονοπάτια τῆς ἀναρχίας, τῆς βίας ἀκόμη καί τῆς αὐτοχειρίας, αὐτή ἀκριβῶς τήν ὥρα λάμπει καί πάλι τό ἄδυτο φῶς ἀπό τόν ἄδειο τάφο τοῦ ταπεινοῦ Σωτῆρος τῆς Ναζαρέτ. Αὐτοῦ πού μᾶς καλεῖ νά Τόν πιστέψουμε καί νά Τόν ἐμπιστευτοῦμε.
Γιατί εἶναι Αὐτός πού δίνει νόημα καί ἀξία στόν κάθε ἄνθρωπο ὄχι μέ κριτήριο τό τί ἔχει καί κατέχει, ἀλλά σύμφωνα μέ τό τί εἶναι καί πιστεύει. Γιατί εἶναι Αὐτός πού γίνεται πρᾶος καί ταπεινός στήν καρδιά, γιά νά καταργήσει τή βία καί νά χαρίσει καί πάλι τή δική του πραγματική εἰρήνη στίς διψασμένες καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Γιατί εἶναι Αὐτός πού ἄδικα καταδικασμένος στέκεται διπλα στόν κάθε ἀδικημένο καί καταφρονεμένο, ζητῶντας δικαιοσύνη καί ἰσότητα γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Γιατί εἶναι Αὐτός πού συγχωρεῖ καί ἁπλώνει τά χέρια, γιά νά ἑνώσει σώματα καί καρδιές σέ κοινωνία ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης. Γιατί τό δικό Του ἀναστάσιμο φῶς εἶναι τό μόνο πού μπορεῖ καί σήμερα νά ἀναστήσει τήν ἐλπίδα γιά λύτρωση καί σωτηρία.
Ἐλᾶτε, ἑπομένως, ἀδελφοί μου, ὅλοι ἐμεῖς ἑνωμένοι ψυχικά καί μέ τούς προσφιλεῖς μας ἀποδήμους, νά ἀγωνιστοῦμε νά κρατήσουμε ἀναμμένες μέ τό ζωοποιό φῶς τίς λαμπάδες τῶν ψυχῶν μας καί «ἀλλήλους περιπτυξόμενοι» νά νιώσουμε ὅτι μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας «ἦλθε ἡ τῆς ζωῆς βασιλεία, κατελύθη τοῦ θανάτου τό κράτος καί γέγονε ἄλλη γέννησις, βίος ἕτερος, αὐτῆς τῆς φύσεως ἡμῶν μεταστοιχείωσις», ὅπως γράφει ὁ θεοφόρος καί θεηγόρος τῆς Νύσσης Ἐπίσκοπος ἅγιος Γρηγόριος.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017
Εὐχέτης πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Close Menu