Skip to main content
search
ΑρχείοΔελτία ΤύπουΕπικαιρότητα

Η παρέμβαση του Σεβ. Μητροπολίτη μας στην Ιεραρχία της Εκκλησίας για το θέμα του γάμου μεταξύ ομοφύλων

By 25 Ιανουαρίου 202411 Μαρτίου, 2024No Comments

Μακαριώτατε, ἅγιε Πρόεδρε,     

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Πατέρες καί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Εὑρισκόμεθα στήν πιό κρίσιμη στιγμή τῆς ἱστορίας μας, τῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ Ἔθνους μας. Ὑπέρ-ἐπερίσσευσε στίς μέρες μας ἡ ἀνομία. Παρατηροῦμε μιά ἀντιστροφή τῶν ἀξιῶν καί μιά διαστροφή τῆς Εὐαγγελικῆς Διδασκαλίας.

Ἐμεῖς, ὅμως, «ἕνα Θεόν ὑμνεῖν μεμαθήκαμεν». Αὐτός ὁ ἀληθινός Θεός μας εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας». Ἡ διδασκαλία του, ἀποθησαυρισμένη στό ἀθάνατο Βιβλίο τῆς ζωῆς, δηλαδή στήν Ἁγία Γραφή, ἔχει αἰώνιο κῦρος καί συνεχῆ ἐκπληκτική ἐπικαιρότητα.

Ἐμεῖς οὔτε ἄλλο εὐαγγέλιο μποροῦμε νά γράψουμε, οὔτε τό ὑπάρχον, ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια, νά διαστρέψουμε. Γιά μᾶς τούς κληρικούς καί γιά τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι μονόδρομος ἡ ἐφαρμογή του.

Ἡ Πολιτεία πρόκειται νά φέρει στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων πρός ψήφιση ἕνα Νομοσχέδιο πού εἶναι τελείως ἀντίθετο μέ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, προσβάλλει τήν ἐθνική καί τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπειά μας καί ἀποτελεῖ βόμβα μεγατόνων γιά τήν ἑλληνορθόδοξη οἰκογένεια. Ἐπ΄οὐδενί μποροῦμε νά συμφωνήσουμε ὡς ποιμαίνουσα Ἐκκλησία, ἀφοῦ εἶναι ἀντίθετο μέ τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας καί προπάντων μέ τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού εἶναι ὁ Καταστατικός μας Χάρτης. Κάθε Νομοσχέδιο πού δέ συμφωνεῖ μέ τό Σύνταγμά μας, οἱ βουλευτές μας τό χαρακτηρίζουν ἀντισυνταγματικό, τό προσβάλλουν καί τό ἀκυρώνουν. Καί ἐμεῖς θά πρέπει ἔτσι νά χαρακτηρίσουμε τό ἐν λόγω φρικτό Νομοσχέδιο, πού καθιερώνει γάμο μεταξύ ὁμοφύλων, καί νά φωνάξουμε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας ὅτι τό Νομοσχέδιο αὐτό εἶναι ἀντιευαγγελικό καί γι΄αὐτό «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις».

Κατά τρεῖς τρόπους ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτάνει. Ὁ πρῶτος εἶναι γνωστός τοῖς πᾶσι, ἀφοῦ «πολλά πταίομεν ἅπαντες». Ἀναστατώνει ἡ ἁμαρτία ὁλόκληρο τόν ψυχοσωματικό κόσμο. Χάνει ὁ ἄνθρωπος τήν ἠρεμία του, ἔχει λύπη, γιατί ὁ Θεός τοῦ λείπει, καί γίνεται στή ζωή του καί ἐντός του αὐτό πού δραματικά περιγράφει ὁ ἐμπνευσμένος ψαλμωδός «Οὐκ ἔστιν εἰρήνην ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπό προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου». Ἡ λύτρωσή του εἶναι ἡ συναίσθηση τοῦ σφάλματός του καί ἡ ἐξομολόγησή του, γιατί ὁ ναυαγοσώστης Θεός δέ θέλει τόν ἄνθρωπο ναυαγό, ἀλλά σεσωσμένο παιδί του στή Βασιλεία Του. Ὁ δεύτερος τρόπος εἶναι αὐτός πού τόν κάνει ἀδιάντροπο καί δέ διστάζει νά ἁμαρτάνει δημοσίως χωρίς νά ὑπολογίζει τίποτε καί κανέναν. Ὑπάρχει, ὅμως, καί ἕνας τρίτος τρόπος, πού εἶναι τρισχειρότερος ἀπό τούς δύο προηγουμένους. Παραβαίνει τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ καί ΑΠΑΙΤΕΙ ἀπό τούς ἄλλους νά τόν χειροκροτήσουν. Ἐκεῖ φθάσαμε σήμερα.

Ἐμεῖς, βέβαια, δέ θά χειροκροτήσουμε αὐτούς πού τέτοια πρεσβεύουν καί πού προσπαθοῦν νά τά ἐπιβάλουν στήν αἱματοβαμμένη ὀρθόδοξη Πατρίδα μας. Ἐμεῖς τά χειροκροτήματα θά τά προσφέρουμε στούς ἔντιμους χριστιανούς γονεῖς καί στούς εὐλογημένους νέους μας, πού ἔκαναν ἤ ἑτοιμάζονται νά κάνουν σωστό γάμο καί νά δημιουργήσουν οἰκογένειες σάν αὐτές ἀπό τίς ὁποῖες προῆλθαν καί πιστεύουν χωρίς ἀμφιταλαντεύσεις σέ Ἐκεῖνον πού εἶναι «τοῦ Μυστικοῦ Γάμου ἱερουργός καί τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης».

Ἐμεῖς διδαχθήκαμε ἀπό τούς Μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας νά μή μισοῦμε κανέναν παρά μόνον τήν ἁμαρτία. Ὅμως, διδαχθήκαμε νά μή διστάζουμε νά λέμε τήν ἀλήθεια, πού εἶναι τοῦ Θεοῦ, καί νά ἐνημερώνουμε χωρίς καμιά ἐμπάθεια τούς πολιτικούς μας καί τόν εὐσεβῆ λαό μας. Γι΄αὐτό λέμε σήμερα: «Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Ὑπουργοί, κύριοι Βουλευτές, εἶσθε ἐλεύθεροι νά ἀποφασίζετε αὐτό πού θέλετε καί αὐτό πού σᾶς ἐκφράζει. Ὅμως, αὐτό τό  Νομοσχέδιο σᾶς παρακαλοῦμε νά μήν τό ψηφίσετε, γιατί δέν πρέπει. Γιατί εἶναι ἀντίθετο ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τή φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου. Γιατί θά ἔχει ἄμεσες καί ὀλέθριες ἐπιπτώσεις στή ζωή μας. Ἡ ἐπιστήμη μᾶς συμβουλεύει, ὅτι τά ἴδια αἴτια φέρουν τά ἴδια ἀποτελέσματα διαχρονικά. Διαβάστε τήν ἱστορία τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ καί διδαχθεῖτε ἀπό τίς περιπέτειές του!».

†Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Close Menu